Bytte fastlege

Å bytte fastlege er en enkel prosess som kan gjøres gjennom Helsenorge.no. Her er en veiledning om hvordan du kan bytte fastlege, hva du bør være oppmerksom på, og noen vanlige spørsmål rundt ordningen.

Hvordan bytte fastlege

 1. Logg inn på Helsenorge.no
  • Gå til Helsenorge.no og logg inn med elektronisk ID (BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides).
 2. Gå til «Bytte fastlege»
  • Når du er logget inn, finner du en meny eller en søkefunksjon. Søk eller finn denne tjenesten i menyen.
 3. Søk etter fastleger
  • Du kan søke etter fastleger basert på navn, sted eller spesialkompetanse. Helsenorge.no gir informasjon om fastlegens kjønn, språkferdigheter og om det er ledige plasser på fastlegelisten.
 4. Velg ny fastlege
  • Når du har funnet en passende fastlege med ledig plass, kan du velge denne fastlegen og bekrefte byttet. Byttet vil vanligvis tre i kraft fra den første dagen i neste måned.

Ting å være oppmerksom på

 • Antall bytter: Du kan bytte inntil to ganger per kalenderår uten kostnad. I spesielle tilfeller kan du søke om flere bytter.
 • Ventelister: Noen fastleger kan ha ventelister. Hvis din ønskede fastlege ikke har ledig plass, kan du sette deg på ventelisten og få beskjed når en plass blir ledig.
 • Bekreftelse: Etter å ha byttet fastlege, vil du motta en bekreftelse på Helsenorge.no. Det kan også sendes en melding til din gamle og nye fastlege om byttet.

Mens du venter kan du sjekke ut litt forskjellige pengespill på nett.

Vanlige spørsmål

 • Hva skjer med min medisinske journal?
  • Når du bytter fastlege, overføres journalen automatisk til din nye fastlege. Dette sikrer kontinuitet i behandlingen og at din nye fastlege har all nødvendig informasjon.
 • Kan jeg gå tilbake til min gamle fastlege?
  • Ja, du kan bytte tilbake til din gamle fastlege hvis det er ledig plass. Dette regnes som et nytt bytte og vil telle som ett av dine årlige bytter.
 • Koster det noe å bytte fastlege?
  • Nei, det er gratis å bytte fastlege to ganger i året. Ekstra bytter utover dette kan medføre en kostnad, med mindre det foreligger spesielle grunner.

Hva er fastlegeordningen?

Innføring og formål

Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001 med formålet å gi alle innbyggere en fast allmennlege som hovedkontaktpunkt for helsevesenet. Ordningen sikrer at hver innbygger har en fast lege som kjenner deres medisinske historie og som kan følge dem opp over tid. Dette bidrar til kontinuitet i behandlingen og en mer helhetlig omsorg.

Hvordan fungerer fastlegeordningen?

Fastlegeordningen gir alle innbyggere rett til å ha en fast lege. Når du registrerer deg i ordningen, blir du tildelt en fastlege som har ansvar for dine primærhelsetjenester. Fastlegen fungerer som en portvokter til spesialisthelsetjenesten og kan henvise deg videre til spesialister, sykehus og andre helsetjenester ved behov.

 • Registrering og bytte: Du kan velge eller bytte fastlege via Helsenorge.no. Dette gir deg mulighet til å finne en lege som passer dine behov, enten basert på geografisk beliggenhet, ledig kapasitet, eller spesialkompetanse.
 • Oppgaver og ansvar: Fastlegen utfører en rekke oppgaver, inkludert diagnostisering og behandling av sykdommer, forebyggende helsearbeid, oppfølging av kroniske tilstander, og koordinering av din helsehjelp. Fastlegen kan også skrive ut resepter og sykmeldinger, samt tilby vaksinasjoner.

Fordeler med fastlegeordningen

 • Kontinuitet i omsorgen: Fastlegen blir godt kjent med pasientens medisinske historie, noe som bidrar til bedre og mer skreddersydd behandling.
 • Tilgjengelighet: Med fastlegeordningen er det lettere for pasienter å få tilgang til helsehjelp i nærheten av der de bor.
 • Helhetlig omsorg: Fastlegen kan se pasientens helseproblemer i sammenheng og koordinere behandlingen på en måte som spesialister ikke alltid kan.

Utfordringer

Selv om fastlegeordningen gir mange fordeler, finnes det også noen utfordringer:

 • Legemangel: I noen deler av landet kan det være mangel på fastleger, noe som fører til lange ventelister og vanskeligheter med å finne en lege med ledig kapasitet.
 • Arbeidsbelastning: Mange fastleger opplever høy arbeidsbelastning, som kan påvirke kvaliteten på tjenestene de tilbyr. Dette kan også føre til utbrenthet blant legene.

Statistikk og fakta

 • Dekningsgrad: Per 2020 hadde over 99% av den norske befolkningen en fastlege.
 • Antall fastleger: Det er flere tusen fastleger fordelt over hele Norge, med et gjennomsnitt på omtrent 1100 pasienter per fastlege.

Fastlegeordningen er en hjørnestein i det norske helsevesenet og spiller en viktig rolle i å sikre at innbyggerne får nødvendig helsehjelp på en kontinuerlig og helhetlig måte. Ordningen gir pasientene en stabil kontaktperson i helsevesenet, noe som bidrar til bedre helse og økt tilfredshet blant brukerne.